نشانی: خیابان جانبازان غربی- نبش اتوبان امام علی (ع)

ساعات بازدیدعموم: همه روزه 8صبح تا 7 ونیم شب بهای بلیط: 2000 تومان