استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

امینی ناصر( آواز و تنبک)

آقای ناصر امینی فرزند محمدیوسف متولد 1331 شهرستان آبادان متاهل و دارای چهار فرزندمی باشند.ایشان کارشناس و وکیل دادگستری هستند از کودکی به هنر موسیقی علاقه مند بوده و خواندن را تمرین می نمودند. اولین استاد آقای امینی آقای هاشم احمدوند بوده و همچنین تحت نظر خانم کیهان فر نیز تمرین نموده اند .که آقای احمدوند سهم بسزایی در آموزش ایشان داشته اند.هنر تخصصی این بزرگوار تنبک می باشد اما صدایی خوش و دلنشین نیز دارند . تمامی خوانندگان آواز اصیل ایرانی را دوست داشته و آرزو دارند همیشه در راه هنر سالم قدم بردارند.