استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

بهبودیان حجت ( آواز )

آقای حجت بهبودیان متولد تبریز می باشند و در تاریخ 20/6/1355 بدنیا آمده اند. نام پدر ایشان مختار و دارای لیسانس فقه و حقوق هستند. بهبودیان از 17 سالگی شروع به آموختن موسیقی نموده و اولین استاد آواز ایشان استاد شاپور رحیمی بوده و در محضر استاد صالح عظیمی و استاد نوربخش نیز کسب هنر نموده اند که سهم استاد رحیمی در تعلیم این عزیز بیشتر از دیگران است ایشان علاوه بر خواندن آواز سه تار نیز می نوازند هنرمندان محبوب آقای بهبودیان استاد بنان استاد قوامی و استاد شجریان می باشند و آرزوی ایشان اجرای کنسرت در کشور ایران و دیگر کشورها است.