استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

قدیمی محمد( نوازنده ویلن)

آقای محمد قدیمی در تاریخ 2/2/1326 در شهریار دیده به جهان گشود .پدر ایشان آقا علی اکبر و مادرشان صفیه خانم می باشد. لیسانس زبان انگلیسی بوده متاهل و دارای سه فرزند (دو دخترد و یک پسر )است. از سال 1346 به عالم هنر روی آورد اولین  استادش آقای علی تجویدی بود سپس تحت تعلیمات استاد حسن زرگریان و استاد جهانگیر کامیان قرار گرفت اما خود اذعان دارند استاد کامیان حق بیشتری بر گردنم دارد.

ویلن و سه تار می نوازند که ویلن ساز تخصصی ایشان می باشد.به امر آموزش هم اشتغال دارند و با آموزشگاه چنگ و گروه آقای محرمخانی (دانلوب)و گروه استاد خرم همکاری دارند. هنرمندان مورد علاقه آقای قدیمی استاد پرویز یاحقی استاد حبیب اله بدیعی و استاد تجویدی هستند. آرزوی ایشان سلامتی و خوشبختی فرزندانش می باشد.