استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

قنبری امیرمحمد(ویلن)
 
 

امیرمحمدقنبری نوازنده نوجوانی است که اکنون 11سال داردودرکلاس ششم دریک مدرسه مالای درشهرکوالامپورمشغول تحصیل است ایشان امیرمحمد مبانی موسیقی را اززمان طفولیت وسن 5 سالگی درشهر قم در نزد استاد فهیمی  شروع کرد پس  در سن  7سالگی ویلون نوازی را در نزد استادجلالی شروع کرد وچندی بعد با استاد نامداریان که ازاساتید برجسته ویلون مهارت های اولیه این هنر را یاد گرفت ومدتی نیز ازاستاد امین جواهری بهره جست.  

درسن 9سالگی به علت تعییر محل سکونت خانواده در یک آموزشگاه مالای موسیقی کلاسیک را با اساتید چینی آقای جان وسپس آقای چای تجربه کرد وسپس ضمن آشنایی با استاد ایرج طیبی درمالزی درمدت کوتاهی با موسیقی ایرانی و خصوصا دستگاه شور و ماهور آشنا شد استاد ایرج طیبی ضمن ایجاد پویایی در این هنرمند نوجوان باعث شد تا در مناسبت های مختلفی درکشور مالزی به اجرای تکنوازی بپردازد گرچه امیرمحمد درشروع راه نوازندگی است اما بنابر اظهارات اساتیدش استعداد  قابل توجهی دراین هنردارد.

امیرمحمد ٤:٢٠ ‎ق.ظ - چهارشنبه، ۳٠ اسفند ۱۳٩۱

سلام استادطیبی عزیز ممنون ازاظهارلطف شما
باعث افتخارمن است که مدتی ازحضورجنابعالی کسب فیض کردم بی شک تلاش های ارزنده شما دنیای جدیدی درموسیقی برای من بازکرد هیچ وقت شمارافراموش نمی کنم -امیرمحمد
 
 
ایرج طیبی ٩:٢۸ ‎ق.ظ - پنجشنبه، ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
سلام
امیر محمد جان خیلی خوشحال شدم که عکست را در رهروان موسیقی ایران دیدم با استعدادی که در تو دیدم امیدوارم که جایگاه درخشانی در موسیقی اینده ایران زمین داشته باشی.