استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

حقگو سیروس (شاعر)
 
 

استاد سیروس حقگو زاده 19/11/1310همدان از پدری بنام حسین و مادری به نام عالم است .آقای حقگو متاهل و دارای پنج فرزند دو دختر و سه پسر هستند و سرودن شعر را از زمان دبستان شروع کرده اند اولین استاد ایشان آقای جواهری وجدی می باشند و نزد اساتید دیگری از جمله ابوالحسن ورزی و استاد حسینی داور همدانی کسب معرفت کرده اند. استاد وجدی دین بیشتری بر گردن این بزرگوار دارند.آقای حقگو علاوه بر سرودن شعر از خطی بسیار زیبا نیز بهره می برند و تخصص ایشان در سرودن غزل است . اکنون نیز ایشان به تعلیم نوجوانان علاقه مند به شعر و ادبیات اهتمام می ورزند .از جمله کتابهای ایشان می توان به آهنگ عشق، ترانه های حقگو ، گفتار بزرگان در آیینه زمان ، عارف شهید و گلبانگ عشق اشاره کرد. هنرمندان مورد علاقه استاد آقایان وجدی ، ورزی ، همایون خرم و اکبر گلپایگانی می باشند. آرزوی ایشان آسایش و آرامش برای ایران و ایرانیان می باشد.

کوی جانان

چمن آرای دلها شو، مصفا کردنش با من

قوام از پای دل برکن، دل‌آرا کردنش با من

نمی‌روید گَل وحدت به شوره‌زار دل هرگز

دل از ما برمکن جانا، شکوفا کردنش با من

هرس کن شاخه‌های هرزهء بنیان کن دل را

زاین سرچشمه آبش ده طهورا کردنش با من

جدا هرگز مشو از ما شراب از جام وحدت زن

درون کعبهء دل رو مهیا کردنش با من

من از رگهای چشم خود بتو نور بصر دادم

نظر بر سوی جانان کن که بینا کردنش با من

مرو در پیرو آندل که خواهشها بسی دارد

مدد از ما پذیرا شو که خنثی کردنش با من

ترا پایی عطا کردم که ره رو سوی ما باشی

گذر از کوی دلها کن که پویا کردنش با من

نظر بر مهر ایزد کن ، چو از افتاده گیری دست

تو دست ناتوانان گیر، توانا کردنش با من

افق گاهی شود تیره، مشو دلگیر از این عالم

سپیده سرزند آخر، هویدا کردنش با من

اگر درّ خیال تو، به بحر دل فرو افتد

بشو غواص جان خود که پیدا کردنش با من

توسل غیرما کفر است، مرو بی راهه ‌ای غافل

بکوی دل بکن منزل مصلی کردنش با من

بنا کن گلشن جان را گرت ما را طلب هستی

بشو پیر ره «حقگو» که برنا کردنش با من