استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

جعفری محمدباقر(خواننده و نوازنده تنبک)

آقای محمد باقر جعفری حاتم آبادی در دوازدهم اسفند سال 1312 از پدر و مادری بنامهای غلامرضا و معصومه در حاتم آباد اراک بدنیا آمدند.متاهل و دارای سه فرزند هستند فعالیت هنری خود را در سال 1333 شروع نموده و در سال 1338 در رادیو ایران آواز می خواندند.اولین استاد ایشان استاد مهرتاش بوده و در هنرستان آزاد موسیقی فرهنگ و هنر تحت نظر استادان بزرگ آن موسسه آموزش می بینند. علاوه بر خوانندگی ، تنبک را با مهارت می نوازند. گاهی بصورت موردی تدریس می کنند و با گروه آقای محرمخانی همکاری دارند. ایشان به تمام استادان موسیقی سنتی ایرانی احترام میگذارند و کار همگی آنها را دوست دارند. آرزوی این بزرگوار سلامتی همه مردم ایران و هنرمندان است.