استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

خسروی حسین ( آواز )

نام و نام خانوادگی: حسین خسروی
تاریخ تولد: هزارو سیصد و سی و دو
محل تولد: بروجرد
نام پدر : رضا حسین
وضعیت تاهل: متاهل
تعداد فرزندان: دو فرزند
از فرزندانتان هم اهل موسیقی هستند؟ بلی هر دو نوازنده دف بصورت حرفه ای هستند
از چند سالگی به آموختن موسیقی پرداختید؟ از بیست و پنج سالگی
 اولین استاد شما که بود؟ زنده یاد استاد اسداله ملک
ساز یا هنر تخصصی شما چیست؟ آواز
اسامی استادان شما کیستند؟ استاد اسداله ملک استاد حسن پازوکی
کدام استاد حق بیشتری گردن شما دارد؟ هر دو بزرگوار
هنرمند محبوبتان کیست؟ همه اهالی موسیقی اصیل ایرانی
چه آرزویی دارید؟ اول سلامتی برای همه دوم شفای مریضان سوم موفقیت برای همه _ خودم و خانواده ام