استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

محمدی عزت اله( سازنده تار و خوشنویس)
 
 

 

نام و نام خانوادگی: عزت اله محمدی
تاریخ تولد: سال 1334
محل تولد: محمودآباد مازندران
نام پدر تقی
میزان تحصیلات: فوق دیپلم ادبیات فارسی
از چند سالگی به فراگیری هنر پرداختید؟ از بیست هشت سالگی
 اولین استاد شما که بود؟ استادان خط آقایان:مهدی فلاح و مشعشعی
موسیقی: آقای استادجلال حیدری
به چه هنری تسلط دارید؟ خوشنویسی و ساخت تار و سه تار
هنر تخصصی شما چیست؟ ساخت تار ( که از محضر استاد علی اکبر آل یاسین بسیار بهره برده ام)
چه آرزویی دارید؟ پیشرفت بیشتر مردم و خیر دنیا و آخرت برای خودم  و خانواده ام
هنرمندان محبوب شما کیستند؟ در خوشنویسی استاد امیرخانی در تار استادساکت
 در سه تار استاد احمدعبادی و در آواز استاد محمودی خوانساری