استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

محسنی کامران ( آواز)
 
 

نام و نام خانوادگی:
کامران محسنی
تاریخ تولد: بیست و سوم تیرماه هزاروسیصدوچهل و پنج
محل تولد: تهران
نام پدر: سیدمصطفی
میزان تحصیلات: لیسانس
از چند سالگی به موسیقی پرداختید؟ ابتدا از سن 17 یا 18 سالگی با علاقه و همت خودم و از سال 73 بصورت کلاسیک و طی دوره های ردیف آوازی تحت تعلیم و نظر استاد
آیا مشوقی داشتید؟  خیر
 اولین استاد شما که بود؟ جناب آقای حسن گلپایگانی
به چه سازی تسلط دارید؟ تار
اسامی استادان شما کیستند؟ استادان ارجمند آقایان اکبر و حسن گلپایگانی
کدام استاد حق بیشتری  گردن شما دارند استاد حسن گلپایگانی
چه آرزویی دارید؟ حفظ و اعتلای هنر و فرهنگ ارزشمندمان به ویژه موسیقی غنی و فاخر ایرانی که بسیار نیازمند توجه و نگهداری است.