استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

مولایی رادمحمدباقر(سازنده و نوازنده سنتور)

آقای محمد باقر مولایی راد در تاریخ 1/4/1337 در شهرستان ارومیه بدنیا آمد ایشان متاهل و دارای دکترای بیوشیمی همچنین کارشناس آزمایشگاه می باشند . از دوازده سالگی بر اساس علاقه شخصی و تشویق خواهر محترمشان به هنر سنتور نوازی روی آورده و اولین استاد ایشان آقای محمد معزز در ارومیه بوده است .آقای مولایی راد سازنده سازهای ایرانی نیز می باشند و این هنر را ابتدا نزد استاد نادر دیرند فراگرفتند. ایشان دارای مدرک ساز سازی از سازمان صنایع دستی هستند.به عقیده ایشان هر دو استاد نقش اساسی در پرورش مهارتهای هنری شان داشته اند.هنرمندان محبوب آقای مولایی راد استاد پایور و استاد شجریان می باشند.

آرزوی ایشان سلامتی و توفیق برای همه هموطنان و مردم ایران زمین است.