استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

مروتی وحید (خواننده)

آقای وحید مروتی فرزند علی در هیجدهم فروردین سال 1361 در تهران بدنیا آمد ایشان از هیجده سالگی به فراگیری آواز روی آورد و اولین استادی که نزد ایشان شاگردی کرد استاد منتشری می باشد.وحید صدای پرحجم و قوی دارند که شنیدن صدایش برای شنونده دلچسب است هنرمند محبوب خود را رشید بهبوداف می دانند.