استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

ربیعی غلامعلی(نوازنده تنبک)
 
 

در بیست و پنجم مردادماه 1316 در گلپایگان آقا یوسف ربیعی و فاطمه خانم دارای پسری شدند که نامش را غلامعلی نهادند. آقا غلامعلی در سال 1348 در سن 32 سالگی به شاگردی استاد برجسته تنبک محمد اسماعیلی در هنرستان موسیقی در آمد. علاوه بر آن سالها نزد استاد ناصر فرهنگ فر شاگردی نمودند. اما استاد اسماعیلی سهم بیشتری در تربیت هنری این عزیز دارند . ایشان دارای مجوز تدریس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و در حال حاضر به تدریس نیز اشتغال دارند. انگیزه آنرا شوق به هنر می دانند. آقای ربیعی با گروههای مختلف هنری از جمله گروه آقای محرمخانی همکاری داشته و در انجمن ها و کانونهای هنری اجرای برنامه داشته اند. هنرمندان محبوب ایشان خوانندگان و نوازندگان قدیمی هستند که با اصالت ذاتی هنر خود را عرضه می کردند و آرزویشان سلامتی همه مردم است. ما هم آرزوی طول عمر و سلامتی این استاد را داریم.