استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

صدری محمد ( آواز )

آقای محمد صدری متولد تهران هستند و نام پدر و مادر بزرگوار ایشان علی و زهرا می باشد در تاریخ 6/7/1332 بدنیا آمده و متاهل و دارای چهار فرزند هستند فرزندان ایشان نیز در رشته های هنری از جمله گرافیک _ عکاسی _ نقاشی و موسیقی فعالیت دارند. از پنج سالگی در جلسات قرائت قرآن شرکت کرده و با صوت خوش قرآن می خواندند. اولین استاد ایشان در زمینه آواز آقای علی صالحی بوده سپس نزد استادان بزرگی همچون محمد ابراهیم ذوالقدر استاد محمود کریمی و مدت کوتاهی نیز نزد استاد قوامی کسب هنر نموده است .ایشان با احترام به همه اساتیدشان حق استادی آقای محمدابراهیم ذوالقدر را بر ذمه خویش افضل بر استادان دیگر میداند. آقای صدری در حال حاضر مدرس آواز اصیل ایرانی هستند و شاگردان زیادی تربیت نموده اند. در کانون های ادبی و هنری اجرای برنامه دارند .چهارده سال قبل با گروه استاد خرم همکاری داشتند و در برخی از برنامه های با کاروان شعر و موسیقی و چکاوک در تلویزیون همکاری نموده اند. اعتقاد دارند به قطعیت در موسیقی اصیل ایرانی و در آوازها الفاظ امان امان و حبیب جبیبم و امثالهم را نداریم و تحریر کار نت را در موسیقی می کند.می گویند شاید تنها کسی باشم که هوس نکرده ام نوار یا سی دی از خودم منتشر کنم .از هنرمندان محبوب ایشان می توان به این بزرگان اشاره نمود:استاد محمودی خوانساری استاد ادیب خوانساری استاد قوامی استاد بنان استاد جمال پور نوازنده ویلن.

آرزوی تعالی واقعی موسیقی اصیل ایرانی را دارند چرا که هرکس در هر گوشه دنیا به هر زبان که آواز بخواند در یکی از گوشه های آوازی ایرانی می خواند و این ارزشمند است.