استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

طهماسبیان رحیم (نوازنده ویلن)
 
 

آقای رحیم طهماسبیان در دزفول بدنیا آمده است. سال تولد ایشان 1312 و نام پدرشان مرحوم حبیب اله است .ایشان متاهل و دارای چهار فرزند میباشند که از فرزندانشان هم اهل هنر می باشند .خود از 36 سالگی با تشویق خانواده به سمت هنر روی آورده و نزد استاد حاجیان به فراگیری ویلن پرداختند .هنر تخصصی ایشان نواختن ویلن می باشد ولی در نواختن ضرب و هنر عکاسی نیز تبحر دارند. استادان ایشان مرحوم حاجیان و مرحوم شاملو می باشد که سهم استاد شاملو در پرورش خود را بیشتر می دانند. آرزوی این بزرگوار سلامتی برای تمام هنرمندان این مرز و بوم است. با آرزوی سلامتی برای آقای طهماسبیان و طول عمر ایشان.