محمدحسین حسینی( آواز)

نام و نام خانوادگی: محمدحسین حسینی تاریخ تولد: اردیبهشت سال سی و هشت محل تولد: بروجرد نام پدر : احد میزان تحصیلات: دیپلم وضعیت تاهل: متاهل تعداد فرزندان: پنج فرزند دو دختر و سه پسر از فرزندانتان هم اهل موسیقی هستند؟ خیر از چند سالگی به آموختن موسیقی پرداختید؟ سی سالگی آیا مشوقی در خانواده و اقوام داشتید؟ پدر و مادرم  اولین استاد شما که بود؟ آقای حاتم عسگری تخصص شما چیست؟ آواز ایرانی و محلی (لری) اسامی استادان شما کیستند؟ استاد حاتم عسگری و استاد شاپور رحیمی کدام استاد حق بیشتری گردن شما دارد؟ آقای عسگری آیا به آموزش اشتغال دارید؟ بلی هدفتان از آموزش چیست؟ همانطور که دیگران دانش خود را به من یاد دادند من هم دوست دارم همینکار را انجام دهم چه آرزویی دارید؟ اجرای موسیقی با کیفیت و اشاعه آن در کشور عزیزم هنرمند محبوبتان کیست؟ استادشجریان،استادبنان و استاد محمودی خوانساری
/ 0 نظر / 26 بازدید