آل یاسین علی اکبر(سازنده و نوازنده تار)

 
 
 
سوال جواب نام و نام خانوادگی:  علی اکبر آل یاسین تاریخ تولد:  بیستم دیماه هزار وسیصد وسی شش محل تولد:  شهرستان اهر نام پدر :  احمد میزان تحصیلات  دکترای افتخاری موسیقی و هنر رشته تحصیلی  هنر چندسالگی شروع آموختن موسیقی نمودید؟ از دوازده سالگی  اولین استاد شما که بود؟  استاد غلامحسین بیگجه‌خانی  به چه سازهای تسلط دارید؟  اغلب سازهای ایرانی  ساز تخصصی شما چیست؟  تار و نی اسامی استادان شما کیستند؟ استاد بیگجه خوانی-استاد محمدرضا لطفی –استادفرهنگ شریف-دکتراسداله حجازی  کدام استاد حق بیشتری گردن شما دارد؟  استاد یوسف پوریا  آیا به آموزش اشتغال دارید؟  بله  هدفتان از آموزش چیست؟  تعلیم و اشاعه موسیقی سنتی بهترین شاگردان شما کیستند؟  برادرانم (آل یاسین) چه آرزویی دارید؟ بتوانم از صدا و سیما برای مردم خوبم ساز بزنم و سازم از تلویزیون نمایش داده شود.

شماره تماس برای فروش ساز 09128017550 آل یاسین

/ 0 نظر / 41 بازدید