افشاری محمد(خواننده وفعال موسیقی)

سوال جواب نام و نام خانوادگی: محمد افشاری نظری تاریخ تولد: پانزده تیرماه هزار و سیصدو چهل و پنج محل تولد: تبریز نام پدر و مادر: اکبر و اعظم میزان تحصیلات و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی توسعه وضعیت تاهل متاهل تعداد فرزندان یک فرزند آیا از فرزندانتان کسی اهل موسیقی است؟ خیر چندسالگی شروع آموختن موسیقی نمودید؟ بیست و پنج سالگی آیا در خانواده مشوقی داشتید؟ پدر و مادرم اولین استاد شما که بود؟ آقای نظری از شاگردان آقای ناصح پور به چه سازهای تسلط دارید؟ بیشتر در زمینه آواز فعالیت دارم ساز تخصصی شما چیست؟ تنبک اسامی استادان شما کیستند؟ آقای نظری و آقای رشید وطن دوست و استاد کامبیز گنجه ای کدام استاد حق بیشتری گردن شما دارد؟ آقای نظری که یادشان بخیر چه آرزویی دارید؟ رها شدن هنر و بخصوص موسیقی از قید و بند         اگر مطلب ناگفته ای داریدبفرمایید:

من ردیفهای موسیقی ایرانی را نزد آقای نظری آموختم و سلفژ و آواز کلاسیک را از جناب آقای رشید وطن دوست

خواننده اپرا و موسیقی کلاسیک آموختم همچنین تنبک را نزد آقای کامبیز گنجه ای فرا گرفتم.

از زمان دانشجویی بصورت فعالتر وارد موسیقی شدم و درسال هفتاد کنسرتهایی در تالار وحدت دانشگاه

 تبریز اجرا کردم.

درسالهای 72 تا 79 برنامه هایی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و تالار بیمارستان سینا داشته ام.

 اغلب فعالیتهایم در محیطهای  خانوادگی و دوستانه است.

/ 0 نظر / 27 بازدید