محسنی کامران ( آواز)

 
 

نام و نام خانوادگی:
کامران محسنی تاریخ تولد: بیست و سوم تیرماه هزاروسیصدوچهل و پنج محل تولد: تهران نام پدر: سیدمصطفی میزان تحصیلات: لیسانس از چند سالگی به موسیقی پرداختید؟ ابتدا از سن 17 یا 18 سالگی با علاقه و همت خودم و از سال 73 بصورت کلاسیک و طی دوره های ردیف آوازی تحت تعلیم و نظر استاد آیا مشوقی داشتید؟  خیر  اولین استاد شما که بود؟ جناب آقای حسن گلپایگانی به چه سازی تسلط دارید؟ تار اسامی استادان شما کیستند؟ استادان ارجمند آقایان اکبر و حسن گلپایگانی کدام استاد حق بیشتری  گردن شما دارند استاد حسن گلپایگانی چه آرزویی دارید؟ حفظ و اعتلای هنر و فرهنگ ارزشمندمان به ویژه موسیقی غنی و فاخر ایرانی که بسیار نیازمند توجه و نگهداری است.
/ 0 نظر / 28 بازدید