صالح کرمانی مسعود(نوازنده نی)

آقای مسعود صالح عظیمی متولد 14/2/1359 تهران هستند نام پدر بزرگوار ایشان مجید  و نام مادر گرامیشان پریوش نظامی می باشد.لیسانس و مجرد هستند و از 21 سالگی با تشویق مادر به آموختن موسیقی روی آورده اند. آموختن نی را پیش استاد بینایی شروع نموده و سپس نزد استاد حسن مکانیکی و استاد کیانی نژاد به کسب دانش موسیقی پرداختند . که سهم استادی آقای مکانیکی بیشتر از استادان بزرگوار دیگر است.هنرمندان محبوب ایشان استاد کیانی نژاد استاد کسایی و استادشجریان است.

/ 0 نظر / 27 بازدید