مرادی فرمان(سازنده ساز و نوازنده تار)

آقای فرمان مرادی در شهر کرمانشاه به تاریخ 5/3/1326 از پدر و مادری بنام آقا لطفعلی و نصرت خانم بدنیا آمد.ایشان دارای دکتری افتخاری هنر میباشند. متاهل و دارای دو پسر بنامهای رحمان و ساسان هستند . هر دو فرزند این استاد دارای تحصیلات عالیه می باشند و آقا رحمان در نواختن تار و سه تار و آقا ساسان در دف و ضرب تبحر دارند. در سال 1348 در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی تحت نظر استاد صفوت به فعالیت هنری مشغول شد. مشوق خود را خانواده می داند و اولین استاد ایشان آقای محمد نوایی(عشقی) است.این عزیز سازنده و نوانده تار ، سه تار و تنبور هستند. ایشان ششمین نفری می باشند که در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی وارد شدند مرکزی که بزرگانی همچون استاد دوامی ،استاد کریمی ،استاد هرمزی ،استاد فروتن در آن فعالیت داشتند و مدیریت عالی استاد صفوت باعث شکل گیری موسیقی ایرانی بشکل کارا ،علمی و مفید که باعث نجات موسیقی ایرانی شد ،از این مرکز بود. بعدها با ورود استادان دیگری همچون استاد مشکاتیان ،استاد علیزاده ، استاد کیانی ، استاد کیانی نژاد ،استاد محمد موسوی ، استاد بیگجه خانی ،استاد رضوی سروستانی ،استاد عطا جنگوگ ، استاد ناصر فرهنگ فر ، استاد محمدعلی حدادیان ، استاد جلال ذوالفنون ، استاد لطفی و  بسیاری از استادان موفق امروز که شاید ذکر نام عزیزشان کلام را به درازا بکشد به مرکز ، موسیقی ایرانی دوام و بقای خاصی یافت. این اقدام در حالی شکل گرفت که با ورود تلویزیون و گسترش کاباره ها موسیقی ایرانی بسمت ساده پسندی ، انحراف و کاباره ای شدن پیش میرفت . وجود آن بزرگان بنیانگزار که امروز گاهی مورد کم توجهی قرار می گیرند موجب باروری و شکل گیری نسل جدیدی از موسیقی دانها شد که همه مدیون آن عزیزان هستند.

آقای مرادی به ذکر خاطره ای درد آور می پردازند که در گارگاه ساز سازی برای ایشان اتفاق افتاده بود بدین عبارت که روزی شخصی حدود سی و هفت ساله که ابراز می دارند خیلی به ساز دو تار علاقه دارند و اهل قوچان هستند به کارگاه آمده و پرسید: قیمت این دوتار چند است؟ گفتم این تار است نه دوتار . گفت این یکی؟ گفتم این سه تار . گفت حتما این یکی دوتار است؟ ، گفتم نه تنبور است. گفتم شما که اهل قوچان هستید تشریف ببرید پیش پسر استاد یگانه ، یکی از استادان دوتار ساز در قوچان ، سلام مرا برسانید و از ایشان دوتار بخرید. ایشان رفت ولی غمی بزرگ بر دل من نشست که با وجود هجوم این همه تبلیغات موسیقی غربی و هجوم فرهنگ غیر اصیل و اجنبی از طریق ماهواره ها و اینترنت و ابزار ارتباطی دیگر ، یک ایرانی مشتاق هنوز در عمر خود هیچ ساز ملی و سنتی خود را از رسانه های ملی خویش ندیده و این بسیار درد آور است.

از کتابهای ایشان سوز و ساز عشقی در سال 1388منتشر شده است و کتابهایی نیز در دست چاپ دارند.

/ 0 نظر / 65 بازدید